اساسنامه و ساختار سازمانی

باسمه تعالی

اساسنامه موسسه تحقیقاتی و مطالعاتی

قفقاز، آناتولی، آسیای میانه

 

ایران اسلامی، سرزمینی با تکثر اقوام و گویشهای مختلف زبانی است که تمهید مقدمات علمی برای پاسداری از فرهنگ و ادبیات آنها در راستای تحکیم وحدت ملی در سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران ضرورتی انکارناپذیر می نماید؛ بدیهی است مراکز آموزش عالی، مناسب ترین مرجع برای پرداخت علمی به این موضوع تلقی می گردد. در این راستا، برای بهره گیری از فرصت آگاهی مردم فرهنگ دوست آذربایجان و جلوگیری از تحریف واقعیت های مسلم تاریخی- جغرافیایی و مواریث فرهنگی و نیز با این اعتقاد که فرزندان مومن و آزاده و میهن دوست آذربایجان ایران و نخبگان علمی و بیدار دل و منصف منطقه قفقاز، آناتولی و آسیای میانه در حوزه تمدنی ایران ، بهترین زمینه، توان و ظرفیت تحقق آمال نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند.

موسسه تحقیقاتی و مطالعاتی « قانا »  با اهداف، وظایف و تشکیلات زیر تاسیس می گردد:

کلیات

ماده یک : ماهیت

«موسسه» نهادی پژوهشی و آموزشی وابسته به دانشگاه تبریز است که بر طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و از جنبه ادری و مالی دارای چارت تشکیلاتی و ردیف خاص می باشد.

 

ماده دو : عنوان

موسسه تحقیقاتی و مطالعاتی «قانا» که مخفف (قفقاز، آناتولی و آسیای میانه ) می باشد دراین اساسنامه به اختصار موسسه نامیده می شود .

 

ماده سه: اهداف

1/3 – انجام مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه های دینی، تاریخی، جغرافیایی و ادبی و فرهنگی در حوزه تمدنی ایران و کشورهای مورد هدف عنوان موسسه .

2/3 – احیای فرهنگ اصیل ایرانی، آذربایجانی در پرتو هویت دینی و وحدت ملی ایرانیان و ملل همسایه در حوزه تمدنی ایران از طریق دانش افزایی اساتید، دانشجویان و علاقه مندان به زبان فارسی و زبانهای دیگر ایرانی و غیر ایرانی .

3/3 – تلاش علمی برای سمت دهی به فعالیتها پیرامون فرهنگ و زبان و ادبیات ایران و آذربایجان و ایجاد وحدت رویه در این زمینه.

4/3 – گردآوری و احیای منابع و میراث دینی، فرهنگی و ادبی ایران و آذربایجان از مراکز علمی و کتابخانه های کشورهای حوزه تمدنی ایران و تشکیل گنجینه اسناد و منابع علمی .

5/3 – رویکرد آکادمیک و بومی در مطالعاتقفقاز، آناتولی و آسیای میانه (گذشته و حال) و فراهم آوردن بستر علمی برای جلوگیری از تحریف مذهب، تاریخ، زبان  و ادبیت و جغرافیای حوزه تحت پوشش.

6/3 – توانمند ساختن نخبگان و محققان کشورهای هدف جهت آشنایی با زبان و ادبیات کهن خود جهت دستیابی به فرهنگ و تمدن قدیم خود .

7/3- ایجاد مقاطع آموزشی پژوهش محور و تربیت محققان و اساتید پژوهشی .

8/3- ایجاد ارتباط آسان از طریق سفرهای علمی اساتید و دانشجویان کشورهای هدف به ایران و بالعکس جهت شناساندن واقعیتهای مثبت ایران اسلامی در عرصه های مختلف و کاستن از بار نگرش منفی دانشمندان به کشور اسلامی و تاثیر بخش کردن انتقال حاصل سفرها در عامه مردم کشورهای هدف .

9/3- ایجاد زمینه مناسب برای اساتید دانشگاه تبریز در رشته های مختلف تخصصی جهت برگزاری کارگاههای علمی آموزشی و پژوهشی و ایجاد باور در دانشمندان کشورهای هدف در رشد علم و معرفت در ایران بیش از دیگر نقاط منطقه و جهان .

ماده چهار: وظایف

1/4 – انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون تاریخ و تمدن، ادبیات، جغرافیا،و هنر معماری آذربایجان در داخل کشورو کشورهای حوزه تمدنی ایران .

2/4 – برگزاری دوره های دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی برای اساتید و دانشجویان کشورهای هدف جهت ایجاد زمینه برای استفاده از منابع مورد اشاره در بند ¼ .

3/4 – برقراری ارتباط علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور در قالب برگزاری همایشها و نشستهای علمی پیرامون موضوعات مورد هدف موسسه و شخصیتهای تاریخی و ادبی و دینی آذربایجان و ایران .

4/4 – شناسایی، تصحیح، چاپ و انتشار نسخ خطی و آثار فرهنگی معتبر در زمینه های تاریخی، ادبی، جغرافیایی، فرهنگی و هنری آذربایجان ایران در داخل و خارج کشور .

5/4 – برگزاری جشنواره های فرهنگی و ادبی جهت شناسایی و معرفی چهره های علمی فعال در شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی در حوزه تمدنی ایران .

6/4 – حرکت به سمت تحقق بند 7/3 ماده 3 این اساسنامه با ایجاد دوره های آموزشی جهت تربیت نیروها از داخل و خارج ایران.

7/4 – نشر کتاب و فصلنامه و ترجمه منابع پیرامون اهداف موسسه .

8/4 – تدوین و تالیف کتب و متون درسی مورد نیاز گروه های آموزشی زبان و ادبیات ترکی آذری و ترکی استانبولی دایر در دانشگاه تبریز .

 

ماده پنج: اختیارات

1/5 – موسسه می تواند علاوه بر اعتبارات تخصیصی دانشگاه از مساعدتها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای وظایف خود استفاده نماید .

2/5 - موسسه می تواند بر اساس نیازهای خود در چهارچوب چارت تشکیلاتی مصوب هیات امنای دانشگاه با دریافت مجوز از همان هیات ، به استخدام افراد حائز شرایط و انعقاد قراردادهای آموزشی و پژوهشی با افراد ذیصلاح اقدام نماید .

3/5 – موسسه به عنوان نهادی وابسته به دانشگاه تبریز دارای شخصیت علمی، آموزشی و پژوهشی مستقل می باشد و می تواند با کسب مجوز از ریاست دانشگاه برای دانش آموختگان دوره های آموزشی و پژوهشی مقطعی خود گواهی صادر نماید .

 

ماده شش : محدوده زمانی و مکانی

1– برای انجام فعالیتهای موسسه محدودیت زمانی وجود ندارد و مرکز جغرافیایی فعالیت آن دانشگاه تبریزمی باشد . البته استقرار دفاتر آن در مراکز وابسته به آن بلامانع است .

ماده هفت: ارکان

الف : شورای راهبردی

ب  : رئیسموسسه

  • رئیس موسسه توسط ریاست دانشگاه به مدت 4 سال انتخاب و منصوب میشود.

ج  : معاونت های دو گانه موسسه ( معاونت علمی – معاونت اجرایی)

  • وظایف معاونتها را آیین نامه های داخلی تعیین می کند .

د  : شورای علمی، پژوهشی

  • برای ایجاد ارتباط بهتر و آسانتر با دانشگاههای کشورهای هدف و بهره مندی از ظرفیت علمی و آکادمیک آنها سه نفر از اعضای شورای پژوهشی از اساتید آن کشورها انتخاب خواهد شد .

هـ : مراکز مطالعاتی سه گانه (آذربایجان شناسی –قفقاز وآناتولی –آسیای میانه )

1/7- شورای راهبردی موسسه مسوولیت سیاستگذاری کلی و هدایت آن را در برنامه ریزی های کلان و ارزشیابی برنامه ها و تصویب بودجه سالانه موسسه را بر عهده خواهد داشت.

2/7- ترکیب اعضای شورای راهبردی به شرح زیر است:

الف : ریاست دانشگاه

ب  : معاون پژوهشی دانشگاه

ج  : رئیس موسسه

د  : چهار نفر از اساتید و محققان صاحب نظر به پیشنهاد رئیس موسسه و تایید و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه به مدت 3 سال .

3/7- دبیری شورای راهبردی به عهده رئیس موسسه خواهد بود .

4/7- جلسات شورای راهبردی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای افراد حاضر قابل اجرا می باشد . ( شورا حد اقل در هرفصل یک جلسه خواهد داشت )

 

ماده هشت : وظایف رئیس موسسه

1/8- مدیریت اداری و علمی موسسه

2/8- ایجاد هماهنگی بین مراکز و شوراها

3/8- اجرای اساسنامه و آیین نامه ها و مصوبات شورای راهبردی

4/8- تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات لازم برای پیشبرد امور موسسه

5/8- انجام کلیه امور مالی، معاملاتی موسسه در چهارچوب قوانین مالی و مدیریتی دانشگاه .

6/8- نظارت بر نحوه پیشرفت کار و تهیه گزارشات مربوط به موسسه .

7/8- برگزاری جلسات شورای راهبردی .

8/8- جذب اساتید و دانشجویان صاحب صلاحیت داخلی و خارجی برای مراکز مطالعاتی و پژوهشی.

9/8- انتخاب مدیران مراکز مطالعاتی از بین اساتید متعهد و متخصص گروههای ذیربط دانشگاه و

       پیشنهاد به ریاست دانشگاه جهت صدور حکم به مدت 2 سال .

ماده نه :این اساسنامه مشتمل بر 9 ماده در جلسه مورخ 10/8/95 هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و پس از تصویب هیات امنای دانشگاه مفاد آن لازم الاجرا می باشد .

 
 
 
ساختار سازمانی موسسه مطالاتی و تحقیقاتی آذربایجان شناسی